U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Omkring 200-aret for oprettelsen af den Kongelige Veterinaerskole, den 13. Juli 1773 /

Main Author:
Bendixen, Hans Christian, 1897-
Format:
Book
Language:
Danish
Subjects:
Veterinaer- og Landbohojskole
Veterinary colleges
View in NAL's Catalog:
CAT77691032