U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Hop : overzicht van het onderzoek in 1971 en 1972 /

Main Author:
Ampe, G.
Other Authors:
Bockstaele, L., Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture (Belgium), and Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw (West Flanders, Belgium)
Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Hops
View in NAL's Catalog:
CAT77691361