U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Adramaa : eesti talurahva maakasutuse ja maksustuse alused 13.-19. sajandl /

Main Author:
Tarvel, Enn.
Other Authors:
Ajaloo Instituut (Eesti NSV Teaduste Akadeemia)
Format:
Book
Language:
Estonian
Subjects:
Land tenure Estonia
Feudalism Estonia
View in NAL's Catalog:
CAT78666695