U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Slovnik anglicko-cesky a cesko-anglicky, s pripojenou vyslovnosti vsech anglickych slov a se zvlastnim zretelem k anglickym rcnim a vazbam, jakoz i potrebam obchodni korespodence.

Main Author:
Prochazka, Jindrich, 1890-
Format:
Book
Language:
Czech
Subjects:
English language Dictionaries Czech
Czech language Dictionaries English
View in NAL's Catalog:
CAT78697354