OpenAgricola

Main content area

Sbornik prispevku k celostatni konferenci o smernem vodohospodarskem planu /

Other Authors:
Celostatni konference o smernem vodohospodarskem planu and Česká vědeckotechnická společnost.
Format:
Book
Language:
Czech
Subjects:
Water conservation Czechoslovakia
Water quality Czechoslovakia
Water resources development Czechoslovakia
View in NAL's Catalog:
CAT78703360