U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Klassifikatsiia i diagnostika pochv SSSR /

Other Authors:
Egorov, V. V., Russia. Glavnoe upravlenīe zemlepol'zovaniia i zemleustroistva., and Pochvennyĭ institut imeni V.V. Dokuchaeva.
Format:
Book
Language:
Russian
Subjects:
Soils Soviet Union Classification
View in NAL's Catalog:
CAT78703925