U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Šl'achtenie a rozmnožovanie viniča, vysoké a kvalitatívne úrody a životnost' viničových výsadieb : sborník referátov a diskusných príspevkov z medzinárodnej konferencie /

Other Authors:
Vereš, Alojz. and Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky.
Format:
Book
Language:
Slovak
Subjects:
Viticulture Congresses
View in NAL's Catalog:
CAT79707515