U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Formirovanie organov vegetativnogo pobega drevesnykh i kustarnikovykh rasteniĭ v svi︠a︡zi s uslovii︠a︡mi sredy /

Main Author:
Novruzova, Z. A.
Other Authors:
V.L. Komarov Adyna Năbatat Institutu.
Format:
Book
Language:
Russian
Subjects:
Shoots (Botany)
Woody plants
Shrubs
Forest ecology
View in NAL's Catalog:
CAT79709050