U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Sborník z vědecké konference na počest 30. výročí osvobození ČSSR : sekce ekonomická /

Other Authors:
Vysoká škola zemědělská v Praze. Provozně ekonomická fakulta.
Format:
Book
Language:
Czech
Subjects:
Agriculture Economic aspects Czechoslovakia
View in NAL's Catalog:
CAT79709140