U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

K základnímu výzkumu v ČSSR : některé problémy řízení a plánování základního výzkumu v ČSSR /

Main Author:
Krejčí, Jaroslav.
Format:
Book
Language:
Czech
Subjects:
Research Czechoslovakia
View in NAL's Catalog:
CAT79717547