U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym /

Main Author:
Kapusta, Franciszek.
Other Authors:
Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Agriculture Economic aspects Poland Lublin Region
Agriculture Economic aspects Poland Legnica Region
View in NAL's Catalog:
CAT79717557