U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Sbližování dvou forem socialistického vlastnictví a problémy efektivnosti výroby v zemědělství : materiál pro lektory /

Main Author:
Choma, Dimitrij.
Format:
Book
Language:
Czech
Subjects:
Collective farms Czechoslovakia
Socialist property
View in NAL's Catalog:
CAT80735812