U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Strukturální změny a efektivnost náhrady živé práce zhmotnělou v československém zemědělství /

Main Author:
Seják, Josef.
Format:
Book
Language:
Czech
Subjects:
Agriculture Czechoslovakia Labor productivity
View in NAL's Catalog:
CAT81762268