U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Afgrødeproduktion og -kvalitet, lysenergi- og vandudnyttelse, nitrogenbalance og -transport i relation til nitrogen- og vandstatus : eksperimentelle studier med lolium perenne = crop production and -quality, light energy- and water utilization, nitrogen balance and -transport in relation to nitrogen- and water status: experimental studies with lolium perenne /

Main Author:
Jensen, Harlan E.
Format:
Book
Language:
Danish
Subjects:
Plant-water relationships
Plants Effect of solar radiation on
Plants Effect of nitrogen on
View in NAL's Catalog:
CAT82767147