U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Apiterapia azi : noţiuni practice asupra compoziţiei şi folosirii produselor şi preparatelor apicole, în nutriţie şi terapeutică, în raport cu valoarea lor biologică. --

Other Authors:
Buia, Laurenţiu., Ilieşiu, Nicolae V., Apimondia., and International Beekeeping Technology and Economy Institute. Apitherapy Section.
Format:
Book
Language:
Romanian
Subjects:
Bee venom Therapeutic use
Bee products Therapeutic use
View in NAL's Catalog:
CAT83788918