U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Contributi̧i ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii : volum omagial dedicat aniversării a 25 de ani de activitate 1957 - 1982 /

Other Authors:
Roman, Marcel. and Staţiunea de Certetări Agricole (Turda, Romania).
Format:
Book
Language:
Romanian
Subjects:
Staţiunea de Certetări Agricole (Turda, Romania).
Agriculture Research Romania
Field crops Romania
View in NAL's Catalog:
CAT84802582