U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Ėffektivnost' meroprii︠a︡tiĭ po zashchite rasteniĭ /

Other Authors:
Novozhilov, K. V., Goncharov, N. R., Vsesoi︠u︡znyĭ institut zashchity rasteniĭ (Soviet Union), and Vsesoi︠u︡znai︠a︡ akademii︠a︡ selʹskokhozi︠a︡ĭstvennykh nauk imeni V.I. Lenina.
Format:
Book
Language:
Russian
Subjects:
Plants, Protection of Soviet Union
Pesticides Soviet Union
View in NAL's Catalog:
CAT85828738