U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Trudy po prikladnoĭ botanike, genetike i selekt︠s︡ii = Bulletin of applied botany, of genetics and plant breeding.

Other Authors:
Vsesoi︠u︡znyĭ institut prikladnoĭ botaniki i novykh kulʹtur (Soviet Union), Gosudarstvenny ̆institut opytnoĭ agronomii (R.S.F.S.R.)., Vsesoi︠u︡znai︠a︡ akademii︠a︡ selʹskokhozi︠a︡ĭstvennykh nauk imeni V.I. Lenina., Vsesoi︠u︡znyĭ institut rastenievodstva (Soviet Union)., and Vsesoi︠u︡znyĭ nauchno-issledovatelʹskiĭ institut rastenievodstva imeni N.I. Vavilova.
Format:
Journal
Language:
Russian and English
Subjects:
Botany
Botany, Economic
Plant breeding
View in NAL's Catalog:
CAT87214268