U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Buletinul de cercetări piscicole.

Other Authors:
Stațiunea de Cercetări pentru Piscicultură (Romania) and Centrala Producției și Industrializării Peștelui (Romania)
Format:
Journal
Language:
Romanian
Subjects:
Fish culture Romania Periodicals
Fishes Romania Periodicals
View in NAL's Catalog:
CAT87877325