U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Statistisch overzicht alsmede van prijzen, heffingen, restituties en toeslagen : 4 weekse periode eindigende ... /

Other Authors:
Produktschap voor Zuivel (Netherlands). Economisch-Statistische Afdeling.
Format:
Journal
Language:
Dutch
Subjects:
Dairying Netherlands Statistics Periodicals
View in NAL's Catalog:
CAT87877344