U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Sbornik nauchnykh trudov po prikladnoĭ botanike, genetike i selekt︠s︡ii /

Other Authors:
Vsesoi︠u︡znai︠a︡ akademii︠a︡ selʹskokhozi︠a︡ĭstvennykh nauk imeni V.I. Lenina. and Vsesoi︠u︡znyĭ nauchno-issledovatelʹskiĭ institut rastenievodstva imeni N.I. Vavilova.
Format:
Journal
Language:
Russian
Subjects:
Botany
Botany, Economic
Botany Soviet Union
Plant genetics Soviet Union
Field crops
View in NAL's Catalog:
CAT87877911