U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Dostizhenii︠a︡ dokuchaevskogo pochvovedenii︠a︡ v Kazakhstane /

Other Authors:
Uspanov, Umerbek Uspanovich., Vsesoi︠u︡znoe obshchestvo pochvovedov (Soviet Union). Kazakhskiĭ filial., and Institut pochvovedenii︠a︡ (Qazaq SSR ghylym akademii︠a︡sy)
Format:
Book
Language:
Russian
Subjects:
Dokuchaev, Vasiliĭ Vasilʹevich, 1846-1903
Reclamation of land Kazakh S.S.R.
Soil science Kazakh S.S.R.
Soil physics Kazakh S.S.R.
View in NAL's Catalog:
CAT87878307