U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Rapport der Commissie uit de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, benoemd in de vergadering der Afdeeling natuurkunde, op zaterdag 28 november 1885, ten einde der Akademie te adviseeren, naar aanleiding van de missive van den Minister van Waterstaat, handel en nijverheid, dato 27 november 1885 (zie Bijlage 1), betreffende de levenswijze en de werking van Limnoria lignorum.

Format:
Book
Language:
Dutch
Subjects:
Limnoria
Crustacea Netherlands
View in NAL's Catalog:
CAT87880313