U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Lauksaimnieciskās ražošanas plānošana : Lauksaimniecibas ekonomikas pamatskolu un pulciņu klausītājiem /

Main Author:
Kauliņš, A.
Other Authors:
Ļevtovs, A.
Format:
Book
Language:
Latvian
Subjects:
Agricultural education Latvia
Agriculture Study and teaching
View in NAL's Catalog:
CAT87880377