OpenAgricola

Main content area

Strategier för lantbruksföretagets anpassning och tillväxt : alternativ för framgång inom traditionella och nya områden = Strategies for farm business adjustment and growth : alternatives for success in traditional and new enterprises /

Main Author:
Brunåker, Svante.
Format:
Book
Language:
Swedish
Subjects:
production economics
macroeconomics
agricultural economics
View in NAL's Catalog:
CAT89916390