OpenAgricola

Main content area

Gårdsdatorn : informationshantering : metoder för insamling, inmatning, överföring och lagring av data = The farm computer : information processing : methods for gathering, input, transfer and storage of data /

Main Author:
Olsson, Lennart.
Format:
Book
Language:
Swedish
Subjects:
microeconomics
farm management
agricultural economics
library science
computer science
View in NAL's Catalog:
CAT89916479