U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski w latach 1970-1980 : przestrzenne zróżnicowanie typów rolnictwa /

Main Author:
Szczęsny, Roman, 1929-
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Agriculture Poland History 20th century
Agricultural geography Poland
View in NAL's Catalog:
CAT90933989