OpenAgricola

Main content area

Badania nad efektywnością metod selekcji masowej i indywidualnej w hodowli linii grochu odpornych na choroby powodowane przez grzyby /

Main Author:
Furgał-Węgrzycka, Helena.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
plants
plant cultural practices
horticulture
horticultural crops
crop production
plant pathogenic fungi
plant health
fungal diseases of plants
plant genetics
plant breeding
View in NAL's Catalog:
CAT91952513