OpenAgricola

Main content area

Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym : praca zbiorowa /

Other Authors:
Kozłowski, Stefan.
Format:
Book
Language:
Polish
Subjects:
Regional planning Environmental aspects Poland Congresses
Conservation of natural resources Government policy Poland Congresses
View in NAL's Catalog:
CAT92985333