OpenAgricola

Main content area

Sociologie zemědělství.

Other Authors:
Československá akademie zemědělská. Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství.
Format:
Journal
Language:
Czech
Subjects:
Sociology, Rural Czech Republic Periodicals
Sociology, Rural Slovakia Periodicals
Agriculture and state Europe Periodicals
View in NAL's Catalog:
CAT93986754